خدمات

چرا ساختمان مدیر نیاز دارد

هر جامعه ای در هر ابعادی نیازمند راهبری و مدیریت می باشد ساختمان نیز از این شرایط مستثنا نمی باشد. هزینه ها و دخل و خرج و پیگیری امور همواره ما را به یاد مدیر ساختمان خواهد انداخت .

من ساکن ساختمان هستم

من به عنوان ساکن می خواهم بدانم در ساختمان من چه می گذرد و هر لحظه چه هزینه هایی رخ می دهد در صورت لزوم بتوانم به راحتی  درخواست های خود را با مدیر مطرح کنم

من مدیر ساختمان هستم

من به عنوان مدیری ساختمان نیازمند امکانات و ابزاری برای سهولت در مدیریت مالی ، اطلاع رسانی ، تقسیم هزینه ها و شارژ ، گروه مجازی برای جلسات و رای گیری ها و … هستم و اگر این امکانات به صورت مجتمع در یک محصول جمع گردد …

من ساکن ساختمان هستم

من به عنوان ساکن می خواهم بدانم در ساختمان من چه می گذرد و هر لحظه چه هزینه هایی رخ می دهد در صورت لزوم بتوانم به راحتی  درخواست های خود را با مدیر مطرح کنم

من مدیر ساختمان هستم

من به عنوان مدیری ساختمان نیازمند امکانات و ابزاری برای سهولت در مدیریت مالی ، اطلاع رسانی ، تقسیم هزینه ها و شارژ ، گروه مجازی برای جلسات و رای گیری ها و … هستم و اگر این امکانات به صورت مجتمع در یک محصول جمع گردد …

برای ساختمانی هوشمند همین حالا

به بالای صفحه بردن