قوانین انباری ساختمان

قانون انباری آپارتمان ،همه چیز درباره انباری ساختمان

قانون انباری آپارتمان

در گذشته ساختمان های داری حیاط بزرگ بودند. همچنین اتاق های بزرگ و گاها فضاهایی که با وجود وسایل بسیار خیلی شلوغ دیده نمی شد. گاها اتاق هایی در خانه های قدیمی بود که محل انبار وسایل و مواد غذایی بود. امروزه با افزایش چشمگیر جمعیت در شهرها کم کم متراژ خانه ها و به تبع آن تعداد اتاق ها کاهش یافته است. آپارتمان ها واحدهای مسکونی کوچکی دارند و تمام وسایل یک خانواده هر چند کوچک در آن جای نمی گیرد. از طرفی برخی وسایل در هر خانه ای وجود دارد که در سال شاید به تعداد انگشتان یک دست از آنها استفاده شود. به همین دلیل برای نگهداری از آن به فضایی نیاز است. در آپارتمان ها برای وسایل بلااستفاده یا کم استفاده محلی به نام انباری در نظر گرفته شده است. برای آشنایی با قانون انباری آپارتمان و نحوه ساخت آن با این مقاله همراه باشید.

 

تعریف انباری آپارتمان

در تعریف انباری آپارتمان چنین آمده است که انباری محلی برای نگه داری وسایلی می باشد که ضرورت استفاده کمتری دارد و در خود واحد برای آن امکان نگهداری نیست. در واقع انباری محل نگهداری وسایلی است که کم استفاده می باشد. ماده یک آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها در مورد قسمت های اختصاصی صحبت کرده است که انباری نیز جز آن می باشد. جزییات انباری باید به طور دقیق در سند نوشته ‌شود. انباری جز متعلقات یک ساختمان ذکر شده است و باید در سند قید شود. همچنین حقوق ناشی از انباری باید به خریدار یا مستاجر جدید انتقال یابد. شهرداری، هنگام صدور گواهی پایان کار ساختمان، انباری را در ردیف قسمت‌ های اختصاصی قرار داده است.

 

قوانین انباری در ساختمان و آپارتمان

در قانون تملک آپارتمان ها در مورد انباری صحبت شده است. برای درک بیشتر موضوع ابتدا باید بدانیم وضعیت مالکیت در ساختمان به چه شکل است. مطابق گفته قانون ” هر ساختمانی که از چندین واحد تشکیل شده و دارای مالک‌های متعدد باشد، دارای دو نوع مالکیت است. مالکیت اختصاصی و مالکیت مشترک.

مالکیت مشترک یا مشاعات به آن قسمت از ملک گفته می شود که در ید تمامی مالکان قرار دارد. در واقع همه مالکان صاحب آن بخش هستند و هیچ کدام بدون اذن دیگران حق تصرف آن را ندارد.

در مقابل ملک مشترک ، ملک خصوصی یا مالکیت اختصاصی قرار دارد که مالکان هر یک در آن بخش به تنهایی مالکیت دارند و بدون اذن دیگری حق تصرف در آن را دارند.

 

قسمت اختصاصی شامل چند بخش است:

– آپارتمانی که مالک آن است، واحد مسکونی، تجاری و… فرقی نمی‌کند و سند به نام مالک است.

– انباری ( یک ساختمان ممکن است انباری نداشته باشد، اگر ساختمان انباری داشته باشد، در سند حتما نوشته می‌شود. برای مثال: انباری شمارۀ ۵ متعلق به واحد ۵ است.)

– پارکینگ

اصطلاحا می‌گویند این بخش‌ها در حصۀ مالک است، یعنی در تملک اختصاصی مالک است. مالک آپارتمان، مالک اختصاصی آپارتمان خود، انباری و پارکینگ است.

 

قوانین اجازه و فروش انباری در آپارتمان چگونه است ؟

انباری از متعلقات واحد مسکونی می باشد و فروش یا واگذاری آن به غیر از ساکنین یا مالکین خلاف مقررات است. از نظر عرفی نیز بخاطر ورود غیر به ساختمان فروش انباری یا اجاره آن به غیر مجاز نیست. این کار امنیت ساختمان را به خطر می اندازد. برای همین در اسناد رسمی انتقال آپارتمان توصیه می شود که واگذاری انباری به غیر از مالکان ساختمان ممنوع است . با این حال مالکیت انباری مانند پارکینگ، می ‌تواند به ‌صورت مشاعات یا اختصاصی باشد مگر زمانی که متراژ و جزییات کامل آن در سند قید شود که در آن صورت می توان ادعای مالکیت بر آن را داشت.

 

سوالات درباره قوانین انباری ساختمان

از مسائلی که معمولا در ساختمان ها پیش می آید و باید جواب داده شود این است که آیا مالک می‌تواند انباری یا پارکینگ را به غیر انتقال دهد؟ یا به عکس مالک تنها آپارتمان را مورد انتقال قرار داده و انباری یا پارکینگ را در مالکیت خود حفظ کند؟

در پاسخ باید گفت، انباری در هر ساختمان از جمله متعلقات آن ساختمان می باشد و مالکان آپارتمان‎ها، شرکای قسمت‌های مشترک ساختمان هستند. قسمت‌های مشترک ساختمان دارای شخصیت حقوقی می باشد و واگذاری هر قسمت از آن به غیر از شرکای ساختمان مغایر قوانین می باشد. به همین جهت در اسناد انتقال رسمی آپارتمان‌ها، عدم واگذاری انباری و پارکینگ به غیر شرکای ساختمان قید می‌شود. بدیهی است اجاره یا انتقال پارکینگ و انباری آپارتمان‌ها به هر یک از مالکان همان ساختمان بدون مانع است.

آیا متراژ انباری در قدرالسهم آپارتمان حساب می‌شود؟ باید گفت اگر متراژ انباری (یا هر قسمت غیرمسکونی دیگر) و موقعیت دقیق آن، در سند خانه ثبت شده باشد، در محاسبه‌ قدرالسهم انبار آپارتمان در نظر گرفته می‌شود. اما اگر در متراژ اختصاصی سند واحد مسکونی قید نگردد که متراژ انباری آن چقدر است بصورت مشاع محسوب می شود.

 

نحوه محاسبه قیمت انباری

اگر انباری در سند اختصاصی واحد ثبت نشود ، در چنین حالتی حق خرید و فروش و قیمت هر متر مربع از مساحت انباری، بر اساس توافق همه‌ی ساکنان صورت می‌گیرد. طبق قوانین جدید، شهرداری به هنگام صدور گواهی پایان ساختمان، انباری را جزء قسمت‌های اختصاصی قرار می‌دهد و این موضوع در صورت ‌مجلس تفکیکی هم ثبت می‌شود. این سبب می گردد تا بصورت اختصاصی مقدار و متراژ آن مشخص شود. در صورت اختصاصی شدن انبار ، اجاره ، واگذاری و یا خرید و فروش آن به افرادی غیر از ساکنین ساختمان غیر قانونی است. باید به این نکته توجه کرد که اگر چه انبار جزء ملک اختصاصی صاحب‌خانه است، چون در قسمت عمومی ساختمان قرار دارد، مشمول قوانین مشاعات می‌شود. یعنی اگر به شخصی خارج از ساختمان واگذار و یا اجاره داده شود، باعث ایجاد مزاحمت و حتی ناامنی برای سایر ساکنین ساختمان می‌شود و در نتیجه قانونی نیست.

اگر متراژ انباری در سند اختصاصی هر واحد ثبت شده باشد ، در این حالت هم، قیمت هر متر مربع از مساحت انباری متفاوت با هر متر مربع از خود واحد خواهد بود. این مقدار با اعمال یک ضریب (معمولاً یک دهم یا یک بیستم) در قیمت هر متر مربع خود آپارتمان حساب می‌شود.

 

قانون ساخت انباری

در ساخت انباری‌ ها، ابعاد، مساحت، متراژ و محل احداث شان بسیار مهم است و دارای قاعده و قانون می باشد. مطابق بند 14 دستورالعمل تفکیک آپارتمان ‌ها، ” تعداد انباری ‌های ساختمان و جمع مساحت آن ها باید مطابق گواهی پایان ‌کار باشد. اختلاف مساحت انباری‌ ها با یکدیگر مانع از تفکیک نیست، مگر اینکه در گواهی پایان کار، مساحت هر انباری جداگانه قید شده باشد که در این صورت باید مفاد گواهی پایان کار رعایت شود. بدیهی است انبار عمومی ساختمان، موضوع ماده 4 آیین‌ نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان‌ ها از شمول این بند خارج و جزء مشترکات محسوب می ‌شود.”

قدم اول – محل احداث و ساخت انباری معمولا در حیاط یا طبقات زیر زمین است. ساخت انباری در ساختمان های داری زیر زمین فقط در صورتی مجاز است که محل ساخت زیر زمین باشد. این بدان جهت است که پارکینگ اشغال نگردد.

قدم دوم – ساخت انباری : باید توجه کرد که طبق مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان از مقررات ملی ساختمان ایران درباره انبار ها در ساختمان‌ ها حداقل ارتفاع در فضای انباری که برای مدت طولانی در آن ها توقف نمی ‌شود، 2 متر و 10 سانت می باشد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﻬﻮیه ﻓﻀﺎی اﻧﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در آن ها ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ‌ ﺷﻮد، پیش ‌ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ در، ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ورود و ﺧﺮوج ﻫﻮا ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت اﻓﺮاد در اﻧﺒﺎری ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﯾﺎ ﺣﺮﻓﻪ ‌ای و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎی اﻗﺎﻣﺖ ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﻓﻀﺎﻫﺎ در ﺧﺼﻮص اﻧﺪازه ‌ها، ارتفاع، تهویه و نورگیری الزامی و… رعایت گردد.

 

مهم‌ترین ضوابط دَرِ انباری که در زیر زمین واقع شده، می ‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– دَرِ انباری تحت هر شرایطی باید باید به سمت بیرون باز شود.

– حداقل عرض دَرِ انباری در طرح ‌هایی که فضای کافی وجود ندارد، یک متر است.

– دَرِ انباری به دلیل تعویض هوا، باید از نوع شیاردار باشد.

 

ساخت انباری روی پشت بام

در برخی از ساختمان ها گاها انباری را به جای ساختن در پارکینگ یا زیر زمین بر روی پشت بام می سازند. این بدان جهت است که گاها فضا برای انباری در پارکینگ وجود ندارد یا زیر زمینی نیست تا در آن انباری احداث کرد. بر اساس نظرات کارشناسان حقوقی، اگر مالکان قصد ساخت انباری در قسمت مشاع مانند پشت ‌بام را داشته باشند، علاوه بر دریافت مجوز ساخت از شهرداری، رضایت همه مالکان نیز شرط است. در این رابطه، هر گونه ساخت‌ و ساز و ایجاد مستحدثات بدون اجازه و پروانه شهرداری محل، مستوجب ارجاع به کمیسیون ماده 100 شهرداری و صدور حکم جریمه و بعضا تخریب را دارد. در زمینه احداث انباری بر روی پشت‌ بام بعد از هماهنگی‌ های لازم ، رعایت نکات زیر ضروری می باشد:

– رعایت دستورالعمل احداث انباری ‌های واحد های مسکونی آپارتمانی (سه طبقه بر روی پیلوت و بالاتر) بر روی ‌پشت‌ بام با حداقل مساحت 1.5 و حداکثر 3 مترمربع، با عرض مفید حداقل یک متر و حداکثر ارتفاع از کف تا بالای سقف 2.5 متر الزامی است.

– دَرِ هر انباری در پشت‌ بام ساختمان‌ ها باید در راهروی مسقف و روبروی یکدیگر باشد و درها در نماهای اصلی دیده نشود.

– احداث انباری در پشت ‌بام ساختمان ‌های دارای یک ‌بَر از انتهای پشت ‌بام و در ساختمان ‌های دوبَر در محل اضلاع مشترک با همسایه و در ساختمان‌ های دو کله در میانه ساختمان با حداکثر عقب ‌نشینی معادل 40 درصد اضلاع سطح اشغال از ضلع دارای نمای ملک الزامی است.

– دیواره‌ های حجم حاصله از ایجاد انباری ‌ها در پشت‌ بام باید با مصالح مرغوب نماسازی شود.

– احداث سرکش و سایبان از حجم فضای انباری‌ بر روی پشت ‌بام مجاز نیست.

 

ساخت انباری در پارکینگ

پارکینگ محلی برای توقف وسایل نقلیه می باشد و لذا ساخت انباری در آن منطقی نیست با این حال براساس ماده 3 آیین‌نامه آپارتمان‌ ها قراردادن وسایل اضافی در فضای پارکینگ، ممنوع و تخلف است. البته مالکان ساختمان می‌ توانند در مورد استفاده از پارکینگ به عنوان انباری، در قالب توافق کلی، تصمیماتی را اتخاذ کنند. حال باید دید عرف با این موضوع چطور برخورد می کند. برخی مالکین با قبول این که بخشی از پارکینگ به فضای انباری اختصاص یابد مشکلی ندارند اما ممکن است برخی مخالف باشد. برای رسیدن به این نتیجه که در پارکینگ انباری بنا شود باید تمامی مالکین موافقت خود را اعلام کنند.

 

نتیجه گیری

با توجه به موارد بالا آنچه در مورد قوانین ساختمان و انباری آن صادق است این است که وجود انباری در ساختمان ها یک نیاز محسوب می شود. از طرفی انباری بخشی از متعلقات ساختمان است و آن را نمی توان به هیچ وجه جدای از واحد مسکونی فروخت. اجاره آن هم در صورتی مجاز است که مستاجر آن از خود ساختمان باشد. علاوه بر آن قوانین ساخت انباری نیز مهم است و باید مطابق استاندارهای لازم ساخته شود. نحوه محاسبه قیمت انباری در قیمت کل ساختمان نیز یک دهم یا یک بیستم قیمت متراژی خانه است.

 

 

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد می کنیم: فرهنگ آپارتمان نشینی و همسایه داری ،آداب و قوانین

 

 

3.1/5 - (47 امتیاز)

۳۲ دیدگاه دربارهٔ «قانون انباری آپارتمان ،همه چیز درباره انباری ساختمان»

 1. سلام من یه خونه گرفتم تو قولنامه ای که نوشتیم حدودا ۸۵ متر متری ۹۳۰۰ الان موقع تحویل ۴ متر اضافه شده در واقع انباریش ۱۲ متره که در قولنامه هیچی در مورد انباری ذکر نشده ایا من باید هر متر انباری ۹۳۰۰پول بدم یا نه

 2. باسلام : ساختمانی داریم ۷ واحد ۶ واحد آن ۱۲۰ متری یک واحد ۶۸ متری است و هرکدام دارای بین ۷ الی ۹ متر انباری دارند ، انباری دیگریست جداگانه به متراژ ۳۵ متر با سند مالکیت بنام طبقه همکف ، ایشان این انبار را بدون اجازه به مسکونی تبدیل کرده ، آیا میشود شکایت کرد تا این انباری که به مسکونی تبدیل شده و فرزندانش در آن ساکن هستند درصورتیکه درپایان کار قید شده انباری ،از او خواست آنرا بصورت انباری در آورد؟ چنانچه نکرد شکایت نمائیم ؟

  1. سلام اگر در ساختمان شما انباری باشد که در سند قید نشده باشد و یا در محل مشاع ماشین پارک می‌شود واحد مربوطه میتونه ازتون شکایت کنه به نظر من شما جلسه بزارید جای پارک ماشین و انباری های خلاف ساخته شده رو مشخص کنید.

  2. من در نارمک یک آپارتمان داشتم که طبقه همکف یه انباری ۳۶ متری جداگانه در سند داشت و آپارتمان من در طبقه دوم بود از اول که اونجا را خریدم به شهرداری شکایت کردم و مانع تبدیل این انباری به مسکونی توسط سازنده آپارتمان شدم بعدش ایشون فروخت و از اونجا رفت مالک جدید هم که اومده بود میخواست اینکار رو بکنه که تمام واحدها مانع شدند ولی اینقدر درگیری بود که بعد از ده سال اونجا رو فروختم و بقیه همسایه ها هم فروختند مالکان جدید باز مانع اینکار شدند تا اینکه صاحب طبقه همکف فوت شده و اونجا هنوز بصورت انباری هست

  3. اسمعیل طاهریان

   با سلام من در یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری زندگی می‌کنم که واحد من یک انباری ۷۰ متری با برق مستقل وگازو آب مشترک واشپزخانه وسرویس وحمام درواقع بصورت یک واحد مستقل میباشد ولی در سند انباری نوشته شده با سند نیم برگی دفتر خانه به واحد من واگذارشده است ودر پایانکار این انباری نوشته شده است قابل استفاده بصورت یک واحد مسکونی میباشد ما هم بصورت مسکونی استفاده می‌کنیم ما یک مجموع ۱۶ واحدی هستیم دیگر واحدها هم انباری دارند انباری آنها ۵ تا ۱۱ متر میباشد ما میخواهیم یکجا زمین ساختمان را بفروشیم انباری من به چه شکلی محاسبه می‌شود لطفا راهنمای فرمایید با تشکر

 3. محمد رضا نوری

  سلام
  بنده یک واحد ۴۰۰ متری در طبقه ششم یک آپارتمان ۷ طبقه دارم
  واحد من قبلا مطعلق به سازنده اپارتمان بوده و دارای ۴ انباری میباشد
  که یکی از این انباری ها در واقع یه سوییت است در طبقه همکف با برق و اب و گاز اختصاصی
  که دربش کنار لابی هست و پنجره به خیابون داره و یه سوییت کامله ولی در سند انباری واحد ۶ هست به مساحت ۳۲ متر
  آیا میشه سند جدا براش گرفت؟
  آیا میتونم به عنوان اتاق مهمون یا سکونت یا دفتر کار برای خودم ازش استفاده کنم؟
  از وقتی که میزارید و راهنماییتون ممنونم🌷

  1. ادمین هومتیک

   با سلام ، چون واحد مربوطه در سند بعنوان انباری قید شده ، استفاده مسکونی و اداری غیر مجاز هست و برای تغییر کاربری بهتره به شهرداری مراجعه کنید.

 4. سلام وقت بخیر
  در یک اپارتمان ۸ واحدی که متراژ انباری هایشان ۲۷ متر هست یکی از مالکان اجناس فروشگاه خود را در محل قرار داده و هر روز دو کارگر در حال تخلیه و بارگیری میباشند ولی مزاحمتی ایجاد نمی کنند با توجه به عدم شکایت همسایگان ایا مشکل قانونی وجود دارد؟

 5. سلام ما توبه مجتمع هستیم که ۱۹بلوک هست وهربلوک ۲۳واحد هست که فقط طبقه همکف واول ودوم انباری دارن وطبقه سوم وچهارم وپنجم انباری ندارن ویک انباری نسبتابزرگ هست که مطعلق به کل بلوک هست ولی نماینده ساختمان اجازه استفاده نمیده وفقط وسایل مورد نیاز ساختمان رو جمع کرده میخاستم بدونم آیا حق استفاده ازاون انباری رو ما میتونیم داشته باشیم یانه

 6. باسلام بنده واحد آپارتمانی دارم دریک ساختمان شمالی شش واحدی واحد با سند رسمی و پایان کار سن بنا تقریبا ده سال
  داخل سند کلیه مالکین انباری قید نشده البته سازنده روز اول به همه ماکین هنگام قول نامه قید کرده بود انباری بعد از پایان کار براتون میسازم تحویل میدم الان که میخام بفروشم هر دفتر املاکی یک چیزی میگه ؟یکی میگه باید یکی خودتو خراب کنی یکی میگه همه رو خراب کنین یا یکی میگه باید جریمه بدین لطفا راهنمایی کنید من باید چکار کنم به تنهایی میتونم جریمه بدم ؟یا مال خودم خراب کنم ؟در صورتی که مالکین قبول به تخریب یا جریمه نکنن باید چکار کنم ؟

 7. سلام وقت بخیر
  آیا برای متراژ انباری محدودیتی وجود داره؟
  من واحد خریدم ۸۵ متر با انباری و متراژ انباری در آن قید نشده الان متراژ واحد اعلام کردن ۹۵ متر که ۲۰متر آن انباریه و الان باید متری ۹۰۰۰تومن اضافه بدم بابت انباری
  آیا این درسته؟
  قانونی وجود داره که بتونم شکایت کنم از سازنده

 8. سلام ببخشید یه سوال داشتم آیا موقع اجاره دادن خونه، متراژ انبار هم روی متراژ خونه میاد؟؟ مثلا متراژ خونه ۸۰متر باشه و متراژ انباری ۵متر که در سند خونه ثبت شده. موقع اجاره دادن باید متراژ ۸۵متر درنظر گرفت یا ۸۰ متر؟؟

 9. سلام وقت بخیر.یک واحدزیرزمین ازاپارتمانی سه واحده سندتفکیکی ۶دانگ خریداری کردم که داخل سنداسمی ازانباری وپارکینگ برده نشده!
  این درحالی است که فروشنده که خود هم سازنده وهم ساکن یکی ازطبقات است هنگام فروش زیرزمین درقولنامه پارکینگ وانباری مشترک به بنده فروخت!
  حال که دقت می کنم قسمتی ازواحدزیرزمین فروخته شده که درسندجزءمتراژزیرزمین قیدشده را به بنده به اسم انباری به خودم فروخته!
  لذاهرسه طبقه برای استفاده ازانباری بدون اجازه واردزیرزمین می شوندکه موردسلب تسایش خانواده ام شده!ایامی توانم ازاوشکایت کنم؟

 10. سلام.من در یک مجتمع ساکن هستم که هر بلوک ۱۶ واحد هست که ۱۲ واحد پارکینگ دارند.از فضای پارکینگ بدون اینکه تعداد پارکینگ کم بشه میخوایم انباری احداث کنیم.ایا واحد هایی که پارکینگ ندارند هم میتونن درخواست ساخت انباری بدن؟

 11. سلام وقت بخیر
  بنده ی آپارتمان خریدم که فاقد انباری هست و در سند ذکر شده آیا میتونم در محل پارکینگ خودرو خودم که در سند پارکینگ ذکر شده ی انباری درست کنم؟به مجوز شهردای و اجازه سایر واحدها نباز هست؟ممنون میشم پاسخ سوالم رو بدید

 12. سلام یک واحد ۶۰ متری داریم که برای فروش گذاشنیم سال ۹۲ از سازنده خریدیم انباری نداشت و سازنده با دریافت مبلغی روی پشت بام دو انباری درست کرد برای ما و یک واحد دیگه
  الان چطور میشه برای پایان کار موقع فروش مشکلی پیش میاد؟

 13. سلام واحد من یک انباری در پشت بام دارد که از سقف یا دیوار آن آب میدهد و وسایل آن را خراب کرده. ولی انباریهای دیگران مشکلی ندارد
  آیا پشت بام انباری من جزو مشاعات است و همه برای تعمییر آن باید پرداخت کنند یا فقط من به تنهایی مسول تعمییر خواهم بود؟

 14. سلام.من در یک مجتمع ۸ واحدی ،هر واحد ۱۶۰ متر که به طور کل مسکونی بوده زندگی میکنم .سازنده اولیه در قسمتی از زیر زمین اقدام به ساخت یک سوییت ۱۱۰ متری به صورت غیر قانونی نمود که شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب داده شد و تخریب گردید.در ازا ۵۴ متر انباری زیر زمین با راه جدا به سازنده داده شده ،اکنون ایشان بدون رضایت ۸ واحد مسکونی اقدام به تجاری نموده .آیا طبق قانون بدون رضایت همسایگان میتواند انباری را تبدیل به تجاری نماید ؟ در صورتی که این اتفاق افتاده باشد همسایگان میتوانند شکایت کنند؟

 15. ایا بام انباریهای پشت بام جزو مشاعات حساب میشود یا در صورت خرابی یکی از انها خود صاحب انباری باید هزینه تعمیر ان را بدهد

 16. سلام من یک واحد آپارتمان خریدم که در قولنامه ذکر شده که واحد دارای انباری و کولر می باشد ولی موقع تحویل نه انباری و نه کولر ندارد حالا مالک آپارتمان مدعی است که بعد از پایانکار انباری درست می کنم چون در نقشه آن انباری قید نشده و شهرداری اجازه این کار را نمی دهد الان می خواهد برای هر کدام از واحدها یک انباری یک متری در پارکینگ با ام دی اف درست کند ایا من می توانم از ایشان شکایت کنم ؟ در ضمن کانال کشی کولر هم انجام نشده در این مورد آیا برای کانال کشی هم شکایت کنم ؟ اصلاً منظور از نوشتن کولر در قولنامه فقط شامل کانال کشی کولره یا هم کانال کشی و هم دستگاه کولر؟ ممنون

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا