نمونه قرارداد لابی من ، حراست و نگهبانی

نمونه قرارداد لابی من ، حراست و نگهبانی

نمونه قرارداد لابی من ، حراست و نگهبانی

نمونه قرارداد لابی من ، حراست و نگهبانی

در ساختمان های مسکونی سرایدار وظیفه نگهبانی و حراست از ساختمان را دارد. در کنار سایر وظایف سرایدار در زمینه حراست از ساختمان ممکن است لابی من بودن به شخص دیگری سپرده شود. معمولا در آپارتمان های بلند مرتبه و دارای تعداد زیادی واحد وظیفه حراست و لابی من بودن از سرایداری جداست. در چنین ساختمان هایی معمولا چند نگهبان یا انتظامات فقط وظیفه حراست را دارا هستند. لابی من کسی است که وظیفه اطلاع رسانی به ساکنین را در طبقات دارد. برای استخدام لابی من ، حراست و نگهبانی باید نکات زیادی رعایت شود که مهمترین آن نوشتن قرارداد می باشد. در این مقاله سعی داریم با اشاره به نمونه قرارداد لابی من ، حراست و نگهبانی ، به توضیح کاملی از قوانین مربوط به آن بپردازیم.

 

قرارداد نگهبان ساختمان چیست؟

قرارداد نگهبانی ساختمانی ، به قراردادی گفته می شود که میان صاحب کار یا کارفرما و حراست یا نگهبان نوشته شده و مطابق آن فردی به عنوان نگهبان یک ساختمان وظیفه حراست از ساختمان و وسایلی که در آن وجود دارد را بر عهده می گیرد.

 

رسمیت قرارداد نگهبانی

قرارداد نگهبانی یک سند معتبر و قانونی می باشدکه در آن دو طرف قرارداد متعهد به انجام کاری می گردند. کارفرما و نگهبان هر دو تعهداتی را بر عهده می گیرند که نباید خلاف آن عمل کنند. در جایی که طرفین دچار اختلاف شوند دادگاه یا مرجع قضایی می تواند این مشکل را حل نماید. مرجع قضایی با توجه به مفاد قرارداد رای صادر می کند. در متن قرارداد نگهبان ساختمان باید مواردی مانند موضوع قرارداد، شرح وظایف و تعهدات، میزان حقوق و مزایا، ساعت کاری، شرایط و… بیان شود.

 

نمونه قرارداد نگهبان ساختمان در حال ساخت و پروژه

نمونه قرارداد نگهبان ساختمان درحال ساخت با ساختمانی که ساکنین در آن سکونت دارند متفاوت است. ساختمان در حال ساخت یک سری اموال است که ممکن است در بدنه ساختمان به کار رود و دیگر بصورت مواد خام موجود نباشد. در حالی که در ساختمان ساخته شده حراست در بطن ساختمان و مجزای آن بیشتر مد نظر است. در ساختمان در حال ساخت حراست باید مراقب حضور کارگران و اموالی باشد که در ساختمان است. در ساختمان آماده حراست باید مراقب وسایل ساکنین و قسمت های مشاع باشد. به همین خاطر قرارداد ساختمان در حال ساخت با ساختمان آماده تفاوت دارد و باید به تمام مواردی که نگهبان رعایت کند توجه شود و در متن قرارداد ذکر گردد. پروژه ها که عموما ساختمانی هستند اما ممکن است ساختمانی نیز نباشند مانند ساختمان در حال ساخت باید در قراردادشان تمام وظایف نگهبان مشخص شود.

 

نمونه قرارداد نگهبان ساختمان از نگاه قانون

قانون کار دربرگیرنده مواد لازم برای قرارداد نگهبان ساختمان است . در این قانون با اشاره به نوع کار و موارد قانونی آن می تواند راهگشای کسانی باشد که می خواهند قرارداد کار نگهبانی را امضا کنند. اصولا باید تمام نگهبانان و متصدیان استخدام ایشان این قانون را مطالعه کنند. ماده 7 قانون کار، قرارداد کار را تعریف کرده است. براساس این ماده:

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

ماده 2 قانون کار، کارگر را نیز تعریف کرده است:

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

ماده 3 همین قانون به معرفی کارفرما می‌پردازد:

کارفرما یک شخصی حقیقی یا حقوقی است. کارفرما کارگران و پرسنل را برای انجام کاری مشخص و با یک قرارداد کار موقت در اختیار می‌گیرد و به اندازه میزان زحمت و کارشان به آن‌ها حقوق می‌دهد.

 

نکات مهم در قرارداد نگهبانی و استخدام نگهبان ساختمان ، ویلا ، شهرک ، مجتمع مسکونی ، کارگاه ساختمانی

 1. حضور مستمر نگهبان در پست نگهبانی و عدم ترک محل مشخص
 2. پوشش مخصوص نگهبانی و رعایت مواردی که درباره ظاهر یک نگهبان لازم است رعایت شود
 3. حراست و نگهداری از وسایلی یا محلی که حراست آن به وی سپرده می شود
 4. نگهبان باید در مواقع لزوم برای نجات یا گزارش دادن مشکل با 125 یا 110 بتواند تماس بگیرد
 5. تردد ها را زیر نظر بگیرد و رفت و آمد مشکوک را گزارش دهد
 6. رفتار درست با ساکنین و کسانی که با ایشان رفت و آمد دارند
 7. نگهبان باید از هر گونه درگیری و ضرب و شتم یا جراحت با دیگران بپرهیزد
 8. نگهبان باید اموال قیمتی کسی را جهت حراست بصورت شخصی نپذیرد
 9. نگهبان مسئول خسارتی است که به جهت قصور وی در وظایفش بوجود آمده است
 10. در شرکت های خدمت دهنده نگهبانی باید گشت های شبانه روزی جهت سرکشی به نگهبانان ایجاد شود
 11. بعد از قرارداد مستقیم با نگهبانی شخص کارفرما مسئول نگهبان خواهد بود
 12. قرارداد های شخصی نگهبانی به نام شخص و در قرارداد های شرکتی سند قرارداد به نام شرکت است . در قراردادهای شرکتی، آن شرکت مسئول اعمالی است که نگهبان زیر نظرش در محل کار انجام می دهد.
 13. محل نگهبانی را کارفرما تعیین می کند تا نگهبان در آن استراحت کند و غذا بخورد
  کیوسک نگهبانی در محل کارخانه، ساختمان و شرکت می‌بایست به رویت نگهبان رسیده باشد و مورد تأیید او بوده باشد.
 14. هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی نگهبان در محل کار بر عهده کارفرما می‌باشد.
 15. کارفرما نمی تواند بخاطر در اختیار دادن اقلام نگهبانی از نگهبان وجهی دریافت کند.

 

نمونه قرارداد کار استخدام نگهبان ، لابی من ، انتظامات ، حراست

بسمه تعالی

این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد.
1- مشخصات طرفین :
کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما
آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی …………………………..کد پستی ……… .

کارگر/کارمند
آقا / خانم ………. فرزند ……… متولد ………. شماره شناسنامه(ش.ش) ……….. شماره ملّی ……….. میزان تحصیلات …………. نوع و میزان مهارت ………….. به نشانی ……………… کد پستی …………. .

2- نوع قرارداد :
قرارداد غیرموقت یا دائمی
قرارداد موقت یا مدت معین
قرارداد معین
قرارداد آزمایشی
قرارداد آموزشی

3- نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر/کارمند به آن اشتغال می یابد :
نگهبان موظف به انجام وظایف ذیل می باشد :
حضور به موقع و مستمر در محل نگهبانی و پرهیز از غیبت و تاخیر و ترک محل نگهبانی و انجام وظیفه تا حضور نگهبان جدید
رعایت آراستگی ظاهر و پوشیدن لباس فرم با علائم مصوب و استفاده از کلاه فرم و اتیکت نام و کفش مشکی و سایر تجهیزات (برابر ابلاغیه شرکت)
جدیت در امور محوله برابر شرح وظایف
دقت در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات تحویلی از سوی شرکت و جبران خسارت در صورت سهل انگاری و قصور
اعلام هرگونه وضعیت غیر عادی حوزه نگهبانی به مسئولین مربوطه در اسرع وقت
با افراد متفرقه و غیر مسئول مراوده و بحث و تبادل نظر ننماید
در هنگام بروز هر نوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی ضمن انجام اقدامات لازم مراتب را سریعا به مراکز امداد و نجات و پلیس 110 اعلام نماید
هر نوع تردد و رفتار مشکوک افراد محل و محدوده نگهبانی خود را زیر نظر داشته و مراتب را به معتمدین محل و دفتر شرکت و کلانتری محل و پلیس 110 اطلاع دهد
با مأمورین گشت کلانتری و پاسگاه محل در راستای انجام وظیفه همکاری لازم بعمل آورد
اجرای دستورات اداری مسئولین شرکت متبوعه و انعکاس اقدامات انجام شده در زمینه فعالیت های روزانه به دفتر شرکت و ثبت در دفتر وقایع روزانه
با مراجعه کنندگان رفتار مطلوب داشته و با متانت، بردباری و اخلاق نیک ایشان را راهنمایی نموده و از هرگونه درگیری و ایراد ضرب و جرح و اهانت پرهیز نموده و از پذیرفتن و اخذ وجه نقد و اموال از مراجعه کنندگان و نیز پرسنل جدا خودداری نماید.

4- محل انجام کار :
حوزه فعالیت کاری نگهبان در محل دفتر شرکت به آدرس ………………….. و نیز درب ورودی کارخانه شرکت می باشد.

5- تاریخ انعقاد قرارداد :

6- مدت قرارداد : …………………….

7- ساعات کار : ……………………….

میزان ساعات کار و زمان شروع و خاتمه آن صرفاً با رضایت طرفین تعیین می گردد. ساعات کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کم تر از آن مجاز است

8- حق السعی :
مزد ثابت/مبنا روزانه/ ساعتی …………………………….. ریال (حقوق ماهیانه ………………. ریال).
پاداش افزایش تولید و بهره وری در حرفه تخصصی با عنایت به تخصص کارگر/کارمند …………………………ریال که طبق توافق طرفین قابل پرداخت است.
شرح سایر مزایا و امتیازات …………………………………………… .

9- حقوق و مزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر/کارمند به حساب شماره …………… شعبه ……………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی ایشان پرداخت می گردد.

10- بیمه :
به موجب شماره بیمه ……. کارگر در تاریخ ……. تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفت.
به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی و یا سایر دستگاه های بیمه گذار بیمه نماید.

11- عیدی و پاداش سالانه :
به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار – مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ مجلس شورای اسلامی- به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. کار کم تر از یک سال تمام میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

12- حق سنوات یا مزایای پایان کار :
به هنگام فسخ یا خاتمه کار حق سنوات براساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می شود.

13- شرایط فسخ یا خاتمه قرارداد :
به موجب این قرارداد به موجب موارد ذیل هر یک از طرفین قادر به فسخ قرارداد می باشند و در غیر این صورت طرف فسخ کننده می بایست وجه التزام به مبلغ …… پرداخت نماید.

14- سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله استحقاقی، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

15- این قرارداد در ….. نسخه و ….. صفحه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما، یک نسخه نزد کارگر، و نسخه های دیگر در اختیار ….. قرار خواهد گرفت.

محل امضاء و اثر انگشت کارفرما/یا نماینده قانونی ایشان محل امضاء و اثر انگشت نگهبان

 

دانلود نمونه خام قرارداد نگهبانی یا حراست ساختمان

 

حق السعی یا دستمزد نگهبان یا حراست ساختمان

ماده 35 قانون کار عنوان کرده است که ” مزد یا حق الزحمه، وجه نقد یا غیر نقدی یا هم نقدی و هم غیرنقدی است که در ازای انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.”
حق السعی یا دستمزد در ازای انجام موضوع قرارداد نگهبانی به نگهبان یا حراست ساختمان پرداخت می‌شود. اداره کار و امور اجتماعی در هر سال با توجه به نرخ تورم مبلغ مشخصی را به عنوان پایه حقوق تعیین می‌کند. تمام کسانی که به عنوان کارفرما می خواهند کسی را استخدام کنند تا وظیفه حراست ساختمان را برعهده بگیرد باید بدانند که در تنظیم قرارداد آن به پایه حقوق تعیین شده توجه کنند و آن میزان را به عنوان پایه حقوق در نظر بگیرند. موارد دیگری مانند تاهل، حق اولاد و مدرک تحصیلی موجب افزایش میزان حقوق دریافتی می‌شود. فرزندان پسر تا سن قانونی و فرزندان دختر تا زمان ازدواج شامل حق اولاد می‌شوند.

علاوه بر این موارد، مزایای دیگری نیز به نگهبان تعلق می‌گیرد که عبارتند از:

مرخصی سالانه: نگهبان در طول سال، با احتساب 4 روز جمعه، جمعاً می‌تواند یک ماه مرخصی با حقوق داشته باشد.حس مسکن و بن کارگری نیز از مزایایی است که در معاش نگهبان بسیار کمک کننده خواهد بود.

حق همسر و اولاد که به میزان حقوق افزوده می‌شود.

حق ماموریت: اگر کارفرما وظیفه دیگری به نگهبان بسپارد یا او را برای انجام کار به مکان دیگری بفرستند که ماموریت محسوب شود، لازم است که حق ماموریت را نیز به او پرداخت کند. عیدی و پاداش سالانه: قانون کار بیان می‌کند: به کارگری که یک سال مشغول به کار است، معادل 60 روز مزد ثابت به عنوان عیدی و پاداش سالانه پرداخت می‌شود. اگر کارگری کمتر از یک سال مشغول به کار است، به همان تناسب به او عیدی پرداخت می‌شود.

 

نتیجه گیری

آنچه در بالا گفته شد مواردی بود که در قوانین و متون برای قرارداد نگهبانی ساختمان وجود دارد اما باید توجه داشت که قرارداد نگهبانی جز قرارداد های خصوصی نیز محسوب می شود و قرارداد بین طرفین تعیین کننده نتیجه رای دادگاه در زمان اختلاف ایشان است. معمولا اداره کار برای آن که حقی از کسی ضایع نشود حداقلی از پایه حقوق را در نظر گرفته است اما آنچه که توافق دو نفر ایجاد می کند در مراجع قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. توافقات کارفرما و نگهبان باعث می شود تا وظایفی که برعهده هر یک است چطور باشد یا چگونه به آن عمل کنند. با این حال به مواردی که در بالا برای نگهبان و کارفرمای ایشان در زمان عقد قرارداد نگهبانی اشاره شده است باید توجه کرد تا مشکلات را تا حد زیادی کاهش داد.

 

لابی ساختمان چیست؟ انواع طراحی و نورپردازی لابی

 

Loading

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن